Choď na obsah Choď na menu
 


Ako sa správať na cvičisku

20. 6. 2010

Pri vstupe do areálu je pes na vodidle.
Na výcvik prichádzam o 10 až 15 minút skôr. Pri neskorom príchode sa zahlásim výcvikárovi.
Pokiaľ so psom necvičím, alebo výcvikár nepovie inak, je pes uviazaný.
Pri výcviku dbáme na to, aby psy mali medzi sebou dostatočnú vzdialenosť – aby nedochádzalo ku vzájomnému kontaktu psov. Psy sa kontaktujú iba v rámci socializácie na konci výcviku.
Nekontaktujeme psov uviazaných na úväznom kolíku a to ani slovne a už vôbec nie hladkaním. Takto uviazané psy oddychujú medzi jednotlivými cvičeniami, alebo čakajú pred začatím výcviku a akýkoľvek kontakt s cudzou osobou alebo psom je nežiaduci. Okolo uviazaných psov sa pohybujem vo vzdialenosti min. 5 metrov.
Pokiaľ idem k svojmu uviazanémi psovi, nejdem popri ostatných psoch.
Cudzieho psa hladím iba so súhlasom jeho majiteľa. Psa nehladím po hlave, ani po ušiach (tým by som psovi dával najavo svoju nadradenosť), vhodnými miestami sú hruď, bok tela, chrbát psa.
Psovod má nosiť na výcvik: obyčajný obojok, príp. aj výcvikovú jednoradovú retiazku, obyčajnú vôdzku (nie samonavíjacie), hračky – aport, odmeny – pamlsky, miska s vodou, príp. náhradný obojok a vôdzku.
Psovod je povinný oboznámiť sa s právami a povinnosťami člena klubu a so Stanovami klubu, ktoré sú k dispozícii na nástenke v klubovni.
 Počas výcviku zodpovedá za priebeh výcviku a za psovodov výcvikár. Psovodi sú mu podriadení – riadia sa nariadeniami výcvikára.
Psovod má právo požadovať vysvetlenie, resp. zdôvodnenie výcvikovej metódy alebo postupu výcvikára. Má právo podať písomnú sťažnosť na postup výcvikára, ktorú adresuje Rade klubu.
Pred výcvikom sa príliš neunavujeme – ak musíme ísť dlhšiu trasu pešo, prídeme včas, aby si pes stihol oddýchnuť. Pes by mal byť vyvenčený. Psa min. 2 hodiny pred výcvikom nekŕmime (z dôvodu hrozby možného prevrátenia žalúdku).
Psa udržujem v dobrom zdravotnom stave a dobrej fyzickej kondícii. To tiež znamená, že psa neprekrmujem, resp. predchádzam vzniku obezity.
Psovod je zodpovedný za správanie sa svojho psa, t.j. aj za škody spôsobené psom, ako aj zranenie iného psa či osoby.
Pokiaľ sa pes vyvenčí v areáli klubu, je psovod povinný si po ňom odpratať.
Od psovodov sa očakáva aktívna účasť na akciách klubu a brigádach organizovaných klubom.
Výcviky sú organizované raz do týždňa, je ideálne zúčastňovať sa na nich čo najčastejšie. S tým, že so psom cvičíme aj doma individuálne. Pri výcvikoch koriguje výcvikár prípadné chyby a usmerňuje ďalší postup pri výcviku. V rámci výcviku v klube si pes zvyká tiež na prítomnosť iných psov počas cvičenia a má možnosť socializácie medzi psami a ľuďmi.
Psovod je povinný raz ročne zaočkovať svojho psa proti besnote a proti psinke, parvoviróze a hepatitíde (komplexná vakcinácia). Odčervenie sa vykonáva raz za 3 mesiace, u šteniat mladších ako 6 mesiacov 1x mesačne.
Pokiaľ pes „označkuje“ svojim močom prekážku, alebo iný nevhodný predmet, treba toto miesto opláchnuť vodou.
Psovod má svojho psa stále pod dohľadom, t.j. pes je počas výcviku na vodidle a púšťa sa na voľno iba s dovolením výcvikára (napr. pri socializácii psov). Avšak ak je pustený, stále ho sledujem a korigujem prípadné nežiaduce správanie (ocikávanie prekážok, agresivita voči iným psom a pod.).
Nedovolím svojmu psovi, aby „dobiedzal“  a vynucoval si hru od slabšieho a mladšieho psa, ktorý má z toho očividne strach alebo je mu to nepríjemné, prípadne ak si to majiteľ daného psa nepraje.
 Pokiaľ je pes agresívny, či už voči ľuďom alebo psom, je psovod povinný oznámiť to výcvikárovi a opatriť psa náhubkom.
Výcvikára môžete požiadať o radu aj v otázkach, ktoré súvisia so starostlivosťou a výchovou psa, napr. odnaučenie zlozvykov a pod.
Výcvikové zásady (povelová technika, spôsob nácviku jednotlivých cvikov, atď.) dodržujeme vždy a všade, iba tak dosiahneme, že nás pes poslúchne v každej situácii.
Pri výcviku dávam pozor, aby nedochádzalo k vytrácaniu odmien. Taktiež aporty nenechávam voľne položené. Tak môže dôjsť k neželanému samoodmeňovaniu psov, príp. sa psy môžu pobiť o náhodne nájdený aport.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.