Choď na obsah Choď na menu
 


Tretie kolo ligy Obedience 2012

LIGA OBEDIENCE v TURČIANSKYCH TEPLICIACH

Pretek Obedience, ktorý bol tretím v poradí Ligy 2012, milo prekvapil
vo viacerých smeroch. I napriek dlhotrvajúcemu horúcemu počasiu sa 7.7.2012
v Turčianskych Tepliciach zišlo 20 súťažiacich dvojíc. Z hľadiska histórie slovenskej
Obedience a počtu pretekárov to boli preteky s najväčšou účasťou. Tak ako minulý
rok, aj teraz bola akcia skvelo pripravená z hľadiska organizácie a zabezpečenia,
za čo vďaka patrí členom Kynologického klubu Turčianske Teplice a bratislavskému
Klubu športovej kynológie a Obedience. Organizátori mysleli na pohodlie súťažiacich,
rozhodcov a stewardov v každom smere. Pre divákov bolo zabezpečené sedenie
pod slnečníkmi, obed pre pretekárov, rozhodcov a stewardov bol milou pozornosťou.
Súťažilo sa na pekne pripravenej ploche futbalového štadióna TJ Dynamo Diviaky.

Hlavným sponzorom pretekov bola spoločnosť Dibaq a.s. výrobca výživových
programov značky Fitmin. Preteky ďalej sponzorovali:
p. Ladislav Janech – distribútor výrobkov AKINU na Slovensku
BORDY, s.r.o. mrazené produkty pre spoločenské zvieratá,
Lov šport, spol. s.r.o. Bojnice
p. Marek Sobola
p. Ľuboslav Hrušík (ODOS)
Eva Hufková, poslankyňa Slovenskej národnej rady SR
firma AFG, Turčianske Teplice
AMBASSADOR K9 - výcviková škola a psí hotel - Peter Čuntala

Sponzorom ďakujeme za finančnú podporu a kvalitné ceny:

Súťažilo sa vo všetkých triedach. Najviac zastúpená bola OB1. Zo všetkých
zúčastnených podali najlepšie výkony dvojice: Dana Tóthová so sučkou nemeckého
ovčiaka Wesy JA-HE (268,5 bodov v OB2) a Pavlína Csóková s patterdalle teriérom
Avar (237,75 bodov v OB1). Dve dvojice skúške nevyhoveli. Boli udelené 3 žlté
karty za nevhodné správanie psovodov a dve dvojice boli diskvalifikované. Prvá za
agresivitu voči psovi, pes druhej pretekárky odbehol počas cviku z odloženia mimo
cvičebného priestoru.
Najlepšie predvedený výkon stewarda predviedla Veronika Uherčíková, ktorá
precízne pripravená, bez jedinej chyby odstewardovala triedu OB2. Pohybovala
sa po ploche spolu so súťažnou dvojicou, pričom im nezavadzala, jej povely boli
jasné a presne načasované. Sledovala pokyny rozhodcov na ploche, a tým prispela
k plynulému priebehu predvedenia cvikov.

Z hľadiska predvedených výkonov, ktoré sme videli môžem konštatovať,
že kvalita cvičenia v triede OB1 je na úrovni známky „dobre“, v OBZ na spodnej
hranici „veľmi dobre“. Len minimálny počet zo všetkých psovodov dodržiavalo
v presunoch medzi cvikmi športové správanie a vystupovanie. Najslabšie
predvedená bola Chôdza pri nohe psovoda. Mnohokrát psy počas cviku psovodom
zavadzali, zaostávali, vypadávali z koncentrácie a rytmu, dosady na konci úsekov
boli pomalé a šikmé. Často krát nešlo o športovú chôdzu, tak ako to vyžaduje
skúšobný poriadok Obedience.

Ďalším cvikom, za ktoré mnoho dvojíc dostalo nulu, bolo vyslanie do štvorca.
Túto daň si vyžiadala zrejme nepozornosť psovodov, ktorí čítali skúšobný poriadok
iba v časti, popisujúcej predvedenie cvikov v triede, ktorú predvádzajú. V skúšobnom
poriadku platnom od 1.1.2012, ktorý je plne harmonizovaný s pravidlami FCI pre

Obedience, sa vo všeobecných usmerneniach, časť A Predvedenie cvikov píše:„Nie
je dovolené ukazovať psovi miesta a smery pred alebo počas cviku (okrem cviku,
kde je to povolené a ktorý práve prebieha). Táto aktivita vedie k strate všetkých
bodov za cvik. Dvojica môže pokračovať ďalším cvikom.“ V triede OB1 je v popise
cviku Vyslanie do štvorca uvedené: „Nie je povolené ukazovať psovi smer na
východiskovom mieste, alebo ukazovať psovi štvorec pred cvikom. Tieto chyby majú
za následok neuznanie cviku.“ V aportoch bol kameň úrazu v prekusoch, pomalom
pohybe smerom ku psovodovi, ďalekých a šikmých predsadnutiach. Predmetom
napomenutia boli spôsoby psovodov chváliacich psov po ukončení cviku, tiež
príliš hlasné povely počas cvičenia a dlhé naprávanie psa pred cvikom. Najvyššie
hodnotenými cvikmi boli skupinové cviky, privolanie a odloženie psa počas chôdze.

Liga Obedience pokračuje Majstrovstvami Slovenskej republiky, ktoré sa
uskutočnia dňa 8.9.2012 na Ranči Nový dvor, Malý Lapáš. Srdečne Vás pozývam.
Ďalšie informácie o tomto športe v SR nájdete na stránke www.dog-obedience.sk.

Napísala: Ingrid Tkáčová
Fotografie: Petra Bujnová ingrid61.rajce.idnes.cz/Liga_OB_2012_3.pretek_-Turcianske_Teplice_autorka_fotografii_Petra_Bujnova/